ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
    ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อให้ผู้เสนอผลงานวิจัยได้รับสิทธิในการใช้ระบบ โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และถูกต้อง ระบบจะออกบัญชีผู้ใช้ให้โดยอัตโนมัติ และแจ้งไปยังผู้สมัครผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ สมาชิกสามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านในการติดต่อกับระบบได้ในลำดับต่อไป

    ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงาน เพื่ออัพโหลดไฟล์ผลงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผลงานผ่านระบบ (รูปแบบเอกสารของผลงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด)

    ขั้นตอนที่ 3 ติดตามสถานภาพของผลงาน (ผลการพิจารณา)